Sommarsedel

Vem får en sommarsedel?

Sommarsedeln delas år 2017 ut i alla Helsingfors skolor, till alla eleverna i nionde klassen. Sommarsedeln är numrerad och personlig.


Helsingfors stads Sommarsedel 2017

Sommarsedeln är ett gemensamt projekt mellan ungdomar, Helsingfors företagare, Helsingfors regionens handelskammare och Helsingfors stad i syfte att stöda sysselsättning av ungdomar på sommaren.

 • Sommersedeln är värd 300 euro.
 • Du kan använda sommarsedeln för sommarjobb mellan den 4 juni och den 14 augusti 2017.
 • Helsingfors stad betalar arbetsgivaren 300 euro efter sommarjobbet.
 • Antalet arbetsdagar ska uppgå till minst tio och antalet arbetstimmar till minst femtio, under en eller flera perioder. Arbetstiden ska uppgå till minst 18 timmar i veckan.
 • Nettolönen för den unga personen ska uppgå till minst 335 euro för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar.

Med sommarsedeln KAN du söka jobb hos

 • företag
 • föreningar
 • stiftelser
 • församlingar

Med sommarsedeln kan du INTE söka jobb hos

 • privata hushåll (egen familj eller hos farmor m.m.)
 • Helsingfors stads enheter (t.ex. stadsbibliotekets enheter, simhallar och ämbetsverk)
 • statliga enhete

Gör så här:

 1. Skriv ditt namn och dina övriga uppgifter på din sommarsedel (punkten ”Ifylls av den unga personen”).
 2. Ta kontakt med möjliga arbetsgivare och erbjud dem sommarsedeln.
 3. Ingå ett skriftligt arbetsavtal.
 4. Börja jobba. Glöm inte att ge din sommarjobbssedel, ditt skattekort och ditt bankkontonummer till arbetsgivaren.
 5. Arbetsgivaren betalar dig först lön och skickar därefter sommarsedeln till Helsingfors stad. Helsingfors stad betalar arbetsgivaren 300 euro efter sommarjobbet.

Mer information:

Mirkka Kesti-Helia
planerare
041 512 1702
kesaseteli@hel.fi

Helsingfors stads ungdomscentral
PB 5000, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sanduddsgatan 9 B